Date 25 June 2019
Time 2:30 - 4pm
Location
EF Education First Vietnam
Tầng trệt Tòa nhà Saigon Pavillon
53-55 Bà Huyện Thanh Quan
Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City

EF Education First Vietnam
Tầng trệt Tòa nhà Saigon Pavillon
53-55 Bà Huyện Thanh Quan
Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City
T: 028 7109 5252